ดูแลเด็กให้ปลอดภัยในการเล่นน้ำ
Back


ล็อคทางเข้าสระว่ายน้ำ (Lock)

ทำรั้วล้อมรอบสระสูงอย่างน้อย 4 ฟุต และควรมีประตูทางเข้าที่มีกลอน

ใช้ประตูทางเข้า และควรมีสัญญาณเตือน (เมื่อประตูถูกเปิด)

สอนเด็กๆ ไม่ให้เล่นน้ำบริเวณท่อระบายน้ำของสระ

ควรใช้ท่อระบายน้ำสระที่มีมาตรบานความปลอดภัยและ/หรือมีอุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัย

กำกับดูแลเด็กขณะเล่นน้ำ (Look)

จับตาดูแลเด็กๆ ขณะเล่นน้ำหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำเสมอ ถึงแม้ว่าเด็กๆ ของท่านจะว่ายน้ำเป็นก็ตาม

ขณะดูแลเด็กๆ ไม่ควรคุยโทรศัพท์มือถือ อ่าน sms อ่านหนังสือหรือพูดคุยกับคนอื่นๆ (เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาที)

เด็กๆ ที่ว่ายน้ำไม่เป็นควรเล่นน้ำในระยะที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ทันท่วงที

ควรมีโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆ เพื่อใช้โทรขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

กรณีที่เด็กหายไป ควรตรวจสอบบริเวณสะว่ายน้ำและแหล่งน้ำเป็นอันดับแรก

เรียนรู้เรื่องความปลอดภัย (Learn)

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ควรเรียนว่ายน้ำให้เป็น

เรียนรู้การใช้เสื้อ/ห่วงยางชูชีพ

เรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์กู้ภัย

เรียนรู้การทำ CPR คือ ปฏิบัติการกู้ชีวิต ชื่อเต็มว่า (Cardio Pulmonary Resusitation)

ที่มา http://www.safekids.org/assets/docs/safety-basics/safety-tips-by-risk-area/pool-and-spa-tips-english.pdf