มารู้จักไขควงกันเถอะBack


ไขควงมีไว้ใช้ไขและขันน๊อต ซึ่งไขควงเหล่านี้มีหลากแบบหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น plain, rachet, offset และ spiral ประกอบด้วย ก้าน หัวไขควงซึ่งจะมีรูปแบบตามน๊อตแต่ละประเภท และด้ามจับซึ่งในบางกรณีก็เป็นส่วนหนึ่งของก้านเช่น ไขควงแบบ offset ด้ามโดยส่วนใหญ่จะทำจากไม้หรือวัสดุอื่นๆ ที่ยึดแน่นกับตัวก้านด้วยหมุดเหล็ก

ขนาดของไขควงจะวัดจากความยาวก้านตั้งแต่ส่วนหัวของไขควงจะถึงตัวครอบที่ต่อจากด้ามจับ มีขนาดตั้งแต่ 1 ½” ไปจนถึง 18” ความกว้างของหัวไขควงก็มีตั้งแต่ 3/16” ถึง ½” ขนาดต่างๆเหล่านี้ใช้กับไขควงเพื่อไขและขันน๊อตตามแต่ละประเภท

ไขควงหัวแฉกใช้ไขเฉพาะกับน๊อตที่มีลักษณะเป็นแฉก (โปรดดูภาพประกอบ) ไขควงชนิดนี้แยกขนาดตามเบอร์ เบอร์ 1 ใช้กับน๊อตเบอร์ 4 หรือเล็กกว่า เบอร์ 2 ใช้กับน๊อตเบอร์ 5 ถึง 9 เบอร์ 3 ใช้กับน๊อตเบอร์ 10 ถึง 16 เบอร์ 4 ใช้กับน๊อตเบอร์ 18 หรือใหญ่กว่า

ที่มา: http://www.using-tools.com/screwdrivers.htm