แต่งสวนด้วยไฟแสงอาทิตย์แล้วใช้ชีวิตแบบชิลๆ
Back


ประหยัดค่าใช้จ่าย ดวงอาทิตย์ให้พลังงานแต่ไม่เคยเก็บค่าไฟตอนสิ้นเดือน

ไม่ต้องดูแลรักษามาก เพราะมีชิ้นส่วนที่เปราะบางน้อย จึงไม่แตกหักง่าย

ไม่เสี่ยงต่อการถูกไฟดูด อีกทั้งไฟส่องสว่างไม่มีความร้อน จึงปลอดภัยต่อเด็กและสัตว์เลี้ยง

ทำงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะไฟตกหรือไฟดับ

ทำงานด้วยระบบเซนเซอร์ เปิด-ปิด อัตโนมัติยามพลบค่ำและรุ่งอรุณ

อุ่นใจแม้ไม่อยู่บ้าน ด้วยแสงสว่างอัตโนมัติจากโซลาร์ ไลท์

ไม่แผ่รังสีอันตราย ให้ท่านได้เป็นผู้หนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน