การเลือกใช้บันไดให้เหมาะสม
Back


บันไดทรง A ความสูงของบันไดกับระยะเอื้อมที่เหมาะสมคือ 4 ฟุต หมายความว่าถ้าบันไดสูง 6 ฟุต ระยะเอื้อมสูงสุดจะอยู่ที่ 10 ฟุต ในขณะที่บันไดสไลด์หรือบันไดต่อยาว ควรมีจุดพาดของบันไดสูงกว่าหลังคาหรือจุดที่ต้องขึ้นไปทำงานอย่างน้อย 2.1 เมตร และไม่ควรยืนสูงกว่าขั้นที่ 4 นับจากขั้นบนสุดลงมาเพื่อความปลอดภัย

บันไดไฟเบอร์กลาส

โครงสร้างแข็งแรง

ใช้กับงานไฟฟ้าได้ปลอดภัย

ทนทานต่อการผุกร่อนและสนิม

บันไดอลูมิเนียม

น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก

ทนต่อการผุกร่อนและสนิม

ห้ามใช้กับงานไฟฟ้า

บันไดไม้

ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าถ้าแห้งสนิท

ราคาต่ำกว่าไฟเบอร์และอลูมิเนียม

น้ำหนักมาก ขนย้ายไม่สะดวก