สัญญานชี้ว่าพืชขาดน้ำหรือได้รับน้ำมากไป
Back

สัญญานบอกว่าพืชขาดน้ำหรือได้น้ำมากเกินไป
เราสามารถสังเกตอาการขาดน้ำของพืชได้จากก้านและใบที่เหี่ยวแห้งหรือร่วงโรย อย่างไรก็ดี ไม่ควรรอให้ถึงเวลานั้นเพราะนั่นแสดงว่าพืชของเราอยู่ในภาวะที่ยากจะเยียวยา

อาการขาดน้ำของพืช

• ใบเจริญเติบโตช้า
• ใบจะเริ่มบางและโปร่งแสงขึ้น
• ใบหรือดอกร่วงง่าย
• ขอบของใบเหลืองหรือน้ำตาล
• ใบที่อยู่ล่างๆ จะหงิกและเหลือง

ส่วนการรดน้ำบ่อยๆ จนดินอุ้มน้ำมากเกิน (waterlogging) ก็อาจจะทำให้พืชในกระถางรากเน่าและตายได้เช่นกัน เพราะน้ำในดินจะไล่อากาศภายในดินออก และเป็นสภาพที่เอื้อต่อการเกิดเชื้อราและแบคทีเรียซึ่งจะเป็นอันตรายต่อรากพืชในภายหลังได้เป็นอย่างดี อาการได้รับน้ำมากเกินไป

• ใบอ่อนและใบแก่ร่วงในเวลาเดียวกัน
• รากเน่า
• มีน้ำขังใต้กระถาง
• ดอกโตและเน่าเร็ว
• ใบมีส่วนที่เปื่อยเป็นสีน้ำตาลและไม่โต

Source: http://www.coopext.colostate.edu/4dmg/Plants/guidline.htm#Signs of dehydration and overwatering