จะทราบได้อย่างไรว่ายางรถยนต์เส้นนี้ผลิตเมื่อไหร่?Back


เราสามารถทราบได้ถึงวันที่ผลิตยางรถยนต์นั้นจากตัวเลข 3 ตัวสุดท้ายของเครื่องหมาย DOT ที่พิมพ์ไว้บนยางรถยนต์ ตัวอย่างเช่น DOT M5H3 459X 069ตัวเลขสามตัวสุดท้าย(ถ้ามีตัวเลขสี่ตัวหมายถึงเริ่มผลิตในปี 2000) แสดงถึงวันผลิตยางซึ่งตัวเลขสองตัวแรกคือ สัปดาห์ที่ผลิต และตัวสุดท้ายคือ ปีที่ผลิต (069 ผลิตในสัปดาห์ที่ 6 ของปี 1999) ทำให้เราทราบถึงวันที่ผลิตยางรถยนต์ยี่ห้อ Goodyear, Michelin ที่ขายดีในประเทศไทยได้จากครื่องหมาย DOT นี้

อย่างไรก็ตามสำหรับยาง Bridgestone และ Firestone จะแสดงสัญลักษณ์ที่แตกต่างออกไปด้วยรหัส 5 ตัว (6 ตัวสำหรับเริ่มผลิตในปี 2010) บนแก้มยาง ตัวอย่าง – L2S2C “L” แสดงถึงโรงงานที่ผลิต, ตำแหน่งที่ 2 แสดงถึงปีที่ผลิตยางนั้น ( 2 หมายถึงปี 2002 ตัวเลข 2 ตัวจะใช้สำหรับปี 2010 ถึง 2099 ) “S” หมายถึงเดือนที่ผลิต ส่วนตำแหน่งที่ 4 หมายถึงสัปดาห์ที่ผลิต และตำแหน่งสุดท้ายซึ่งจะแสดงเป็นตัวอักษร C, A และB แสดงถึงลักษณะของสารเคมีที่ใช้

หมายเหตุ : รหัสที่ใช้แทนเดือนผลิต S=ม.ค., E=ก.พ., R=มี.ค., Y=เม.ย., A=พ.ค., L=มิ.ย., N=ก.ค., U=ส.ค., M=ก.ย., B=ต.ค., J=พ.ย., K=ธ.ค.