การซ่อมแซมและดูแลรักษาเขียงไม้ Back


เขียงไม้ที่ใช้กับเนื้อจะเกิดการสึกและฉีกแตกได้ง่าย เราจึงควรรักษาสภาพพื้นผิวหรือซ่อมแซมเพื่อให้เขียงอยู่ในสภาพดีใช้งานได้อีกหลายปี โดยก่อนใช้เขียงไม้อันใหม่ควรเคลือบผิวเขียงด้วยมิเนอรัล ออยล์เพื่อป้องกันรอยเปื้อน, การดูดกลิ่นอาหารและป้องกันเชื้อแบคทีเรีย การเคลือบผิวด้วยมิเนอรัล ออยล์ จะช่วยป้องกันผิวไม้จากการแตกและแยกบริเวณรอยต่อของไม้ ที่สำคัญไม่มีกลิ่นเหม็นหืนของน้ำมันอีกด้วย

โดยก่อนชโลม ให้อุ่นมิเนอรัลออยล์สักเล็กน้อย แล้วใช้ผ้านุ่มชุบน้ำมันเช็ดเขียงตามแนวเสี้ยนของไม้ ทิ้งไว้4-6 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำมันซึมซาบลงสู่เนื้อไม้ หลังจากนั้นเช็ดน้ำมันส่วนเกินที่ไม่ซึมลงเนื้อไม้ออกไป ทำซ้ำอีก 4-5 ครั้งหากเป็นการเคลือบผิวครั้งแรก และควรเคลือบผิวเขียงไม้เป็นประจำทุกเดือนหรือบ่อยเท่าที่ต้องการ

เขียงไม้ขนาดใหญ่ส่วนมากเป็นไม้เนื้อแข็ง ซึ่งจะมีการหดหรือขยายตัวตามสภาพความชื้นในเนื้อไม้ เขียงไม้ที่แห้งมากมีโอกาสที่จะแตกง่าย หากเขียงแตกควรอุดรอยแตกด้วยพุดตี้อุดไม้ ขัดกระดาษทรายให้เรียบแล้วทาเคลือบด้วยมิเนอรัลออยล์จนทั่ว