เทคนิคการทอดอาหารแบบไม่อมน้ำมัน Back


1. น้ำมันในขณะทอดจะต้องมีอุณหภูมิที่พอเหมาะและสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ผิวรอบนอกของชิ้นอาหารสุกเป็นสีน้ำตาลทองได้อย่างรวดเร็ว อุณหภูมิที่พอเหมาะคือระหว่าง 350 – 375 องศาฟาห์เรนไฮต์ (หรือ 176 – 190 องศาเซลเซียส) ควรใช้เทอร์โมมิเตอร์เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำมัน

2. ควรใช้น้ำมันคาโนลา เนื่องจากมีปริมาณไขมันอิ่มตัวต่ำ มีจุดเดือดสูง และไม่ทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนหรือเสียไป

3. หลีกเลี่ยงการทอดอาหารครั้งละปริมาณมากๆ เพื่อให้ชิ้นอาหารถูกล้อมรอบด้วยฟองน้ำมันเพื่อไม่ให้อุณหภูมิต่ำลงมากนัก หากทอดอาหารปริมาณมากเกินไป อุณหภูมิของน้ำมันจะต่ำลงอย่างรวดเร็ว ทำให้อาหารอมน้ำมัน

4. ไม่ควรใส่น้ำมันเกินครึ่งหนึ่งของหม้อทอด เพื่อป้องกันฟองน้ำมันล้นออกมาในขณะที่ใส่อาหารลงทอด

5. ควรซับชิ้นอาหารด้วยเปเปอร์ทาวก่อนใส่ลงในหม้อทอดเพื่อลดการกระเด็นของน้ำมัน