วิธีการย่างสเต็กให้อร่อยBack


• ปริมาณเนื้อสเต็กที่เหมาะสมสำหรับ 1 คน หากเป็นเนื้อติดกระดูกควรมีขนาด 0.75 - 1 ปอนด์ หรือหากเป็นเนื้อล้วนควรมีขนาด ½ ปอนด์

• เลือกเนื้อสเต็กที่มีความหนาอย่างน้อย 1 นิ้ว

• ตัดมันบริเวณขอบชิ้นเนื้อให้เหลือความหนาเพียง 1/8 นิ้วและบั้งขอบให้รอบเพื่อกันการงอตัวของสเต็กขณะย่าง

• ย่างชิ้นสเต็ก เริ่มพลิกกลับด้านชิ้นเนื้อเมื่อน้ำจากด้านในชิ้นเนื้อเริ่มซึมออกมาบนเนื้ออีกด้านที่ยังไม่ได้ย่าง

• เนื้อสเต็กอีกด้านจะใช้เวลาในการย่างน้อยกว่าการย่างเนื้อด้านแรก

• เมื่อพลิกชิ้นเนื้อด้านที่ย่างเสร็จแล้ว ให้โรยเกลือและพริกไทยลงไปบนชิ้นเนื้อ

• ทดสอบความสุกของเนื้อโดยใช้มีดกรีดตรงรอยตะเข็บกระดูกของเนื้อ