ป้องกันวัชพีชในสวนBack


หากในสวนหย่อมของคุณมีเศษเนื้อไม้ ก้อนกรวดที่อาจก่อให้เกิดวัชพืชที่ไม่ต้องการ แต่สามารถแก้ไขปัญหาวัชพืชที่น่ารำคาญได้จริง วัชพืชที่ขึ้นมาอาจแย้งสารอาหารนอกเหนือจากที่ปลูกไว้ สามารถวางกลางสนามหญ้าโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเป็นการป้องกันและแก้ไขที่ตรงจุด

เพียงแค่วางแผ่นพลาสติกที่สวนหรือแผ่นผ้า (เช่น แผ่นวัชพืชสำหรับกั้น) ที่อยู่ด้านล่างประกอบตกแต่งนี้จะช่วยป้องกันวัชพืชให้ห่างจากกิ่งไม้ โดยอาศัยการออกแบบให้ครอบคลุมวัชพืชที่ไม่ต้องการและระมัดระวังไม่ให้ขึ้นในสวน