การลับใบมีดเครื่องตัดหญ้าBack

การลับใบมีดเครื่องตัดหญ้า

หากเปรียบเทียบกับเครื่องมือมีคมอื่นใดในบ้านคุณแล้ว ใบมีดของเครื่องตัดหญ้าถือว่ามีอายุการใช้งานคงทนยาวนานกว่าใคร แต่การใช้งานเป็นเวลานาน, ความร้อนและกิ่งไม้หรือหินที่บางครั้งเข้าไปขัดกับใบมีด จะทำให้ใบมีดเกิดการสึกหรอลง

คุณจะทราบได้อย่างไรว่าใบมีดเครื่องตัดหญ้าของคุณทื่อลงแล้ว เพียงคุณสังเกตปลายของใบหญ้าที่เพิ่งถูกตัดใหม่ ๆ


หากใบมีดทื่อ ปลายใบหญ้าจะกลายเป็นสีน้ำตาล และฉีกเป็นชิ้น ๆ ไม่ใช่รอยที่ถูกเฉือนอย่างเนียนเรียบ คุณอาจมองข้ามเรื่องนี้ไป เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็น แต่จริงๆ แล้ว กลับมีความสำคัญ เพราะสิ่งนี้ทำให้สนามหญ้าของคุณติดเชื้อโรคได้ง่ายขึ้น


การแก้ปัญหาทำได้โดยถอดใบมีดออก เพื่อนำมาลับด้วยตะไบให้คม (กรณีที่คุณลับใบมีดด้วยตนเอง)

สิ่งสำคัญในการลับใบมีด คือ ระหว่างลับนั้นใบมีดต้องตั้งตรงเพื่อให้ลับคมใบมีดทั้งสองด้านได้สม่ำเสมอเท่ากัน หลังจากนั้นให้ทดสอบโดยการสอดตะปูตัวใหญ่หนึ่งตัวเข้าที่รูกลางใบมีด ถือก้านตะปูเพื่อว่าใบมีดห้อยขนานกับพื้นหรือไม่ ถ้าไม่ให้คุณใช้ตะไบลับใบมีดข้างที่หนักกว่า (ด้านที่ห้อยต่ำลงใกล้กับพื้นมากกว่า) จนใบมีดสมดุลดังเดิม