แผนกไฟฟ้าBack

หลอดไฟ

โคมไฟภายนอก

 

โคมไฟภายใน

ไฟไนท์ไลท์

 

สายไฟฟ้า

ท่อร้อยสายไฟ

 

กล่องพักสายไฟ

เซอร์กิตเบรกเกอร์และฟิวส์

 

รางปลั๊กไฟ

กล่องพักสายไฟกันน้ำ

 

อุปกรณ์ต่อสายไฟ

ฝาครอบ

 

เต้ารับ

สวิทซ์

 

แผงรวมปลั๊กและสวิทซ์

สวิทซ์หรี่ไฟ

 

ขั้วหลอดไฟ

ปลั๊กไฟ

 

รางครอบสายไฟ

โทรศัพท์

 

อุปกรณ์โทรศัพท์

กระดิ่ง

 

โคมไฟ

อะหลั่ยโคมไฟ

 
Page[1][2]