1. พนักงานขายประจำสาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน:1.สาขาติวานนท์(ชาย/หญิง)
2.สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์(ชาย/หญิง)
3.สาขาพัทยา(ชาย/หญิง)
อัตรา:สาขาละ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.(หากมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะพจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน รักงานขายและบริการ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้



2. พนักงานประจำคลังสินค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน:บริษัท ทรูแวลูร์ (ประเทศไทย)จำกัด
สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
อัตรา:1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป



3. พนักงานขับรถ(ส่งสินค้า)

สถานที่ปฏิบัติงาน:บริษัท ทรูแวลูร์ (ประเทศไทย)จำกัด
สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
อัตรา:2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป(สามารถขับรถ 6 ล้อและมีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)



Page [1]